Напрями»   Лісорозведення та лісовідновлення
В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (рідколісся, згарища, загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі, рекультивовані землі) та на нелісових землях, які призначаються для створення лісових насаджень.
Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного періоду (1385,1 га) потребують лісовідновлення 1385,1 га.
З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе на площі 49,5 га. На всій іншій площі (1335,6 га) створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом.
Лісорозведення можна провести на площі 28,9 га невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини, пустирі).
Із загальної площі лісових ділянок, які потребують штучного відновлення і розведення лісу (1364,5 га), до лісокультурного фонду віднесені ділянки доступні для господарського впливу (1364,5 га).
Крім того, лісові ділянки, невкриті лісовою рослинністю, що не підлягають залісненню, а призначені для відпочинку населення і потреб мисливського господарства складають 20,6 га.

Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га; чисельник – запроектована лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ою л/в нарадою при розходженні)

Породи, запроектовані для відновлення Категорії лісових ділянок Разом
невкриті лісовою рослинністю лісосіки ревізійного періоду
головного користування інших суцільних рубок
1. Лісові культури
Ялина європейська 2,6 - - 2,6
Дуб звичайний 99,5 1227,8 5,7 1333,0
Разом: 102,1 1227,8 5,7 1335,6
2. Природне поновлення
Ялина євпропейська - - 0,9 0,9
Дуб звичайний 0,8 3,8 37,9 42,5
Ясен звичайний 1,6 - - 1,6
Граб звичайний - - 0,6 0,6
Акація біла - - 1,0 1,0
Тополя канадська - - 0,8 0,8
Осика - - 2,1 2,1
Разом: 2,4 3,8 43,3 49,5
Усього по лісгоспу:
Ялина звичайна 2,6 - 0,9 3,5
Дуб звичайний 100,3 1231,6 43,6 1375,5
Ясен звичайний 1,6 - - 1,6
Граб звичайний - - 0,6 0,6
Акація біла - - 1,0 1,0
Тополя канадська - - 0,8 0,8
Осика - - 2,1 2,1
Разом: 104,5 1231,6 49,0 1385,1

Фонд лісорозведення та проектний обсяг лісових культур (площа, га)

Показники Усього Категорії лісових ділянок фонду лісорозведення
галявини, пустирі піски яри, круті схили, кар’єри, шахтні відвали інші лісові ділянки
1. Виявлений фонд, придатний для лісорозведення 31,0 28,9 2,1
2. Обсяги лісових культур
2.1.Запроектовано лісовпорядкуванням 28,9 28,9
2.2.Прийнято 2-ою л/в нарадою 28,9 28,9
Із прийнятих 2-ою л/в нарадою
в тому числі за породами:
Ялина європейська 2,6 2,6
Дуб зичайний 26,3 26,3

Всі права захищені © 2020 При копіюванні матеріалу посилання на наш ресурс обов`язковий!